Företagsutveckling & Coachning

För att ett företag ska göra goda resultat krävs att ledare och medarbetare strävar åt samma håll. Alla företag och ledare behöver ägna tanke och engagemang för utveckling av såväl ledarskap som av medarbetarskap så att lönsamhet och processer förbättras. Tillsammans kan vi hitta vägarna framåt för just ditt företag.

Välkommen att kontakta mig så skräddarsyr vi en lösning utifrån de behov du och ditt företag har. 


"Med hjälp av Martina fick vi insikter om oss själva som individer, vilket bidrog till förändringsprocessen och stärkte oss som grupp"

Lotta Lamrell Bolinder
Studio blå

Ledarskapscoaching

En god ledare behöver ständigt blicka inåt för att leda processer, nå mål och finnas som stöd för medarbetare. Som chef och ledare är man ofta ensam i det uppdraget, med ledarskapscoaching kan jag hjälpa dig så att du med balans axlar ansvaret och når framgång. 

Medarbetarutveckling

Vill du som företagsledare satsa på dina medarbetare? Jag erbjuder medarbetarutbildning i grupputveckling och självledarskap, som bidrar till ökad motivation och produktivitet som minskar ohälsa och ökar trivsel på jobbet. 

Konflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen är vanligt och kanske inte alltid är så allvarligt. Men som ledare behöver du vara observant så att du tidigt kan identifiera konflikter som tenderar att ta fokus från det dagliga arbetet. Jag erbjuder hjälp såväl med identifiering som med konflikthantering och stöd i hela processen.

Kontakta mig