Terapeut för privatpersoner
och för företag 

Jag har i mitt yrkesliv arbetat som chef och ledare på olika nivåer bland annat som VD, regionchef och politiskt som kommunstyrelseordförande och kommunalråd. Som utbildad och diplomerad samtalscoach, diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes och diplomerad organisationskonsult arbetar jag numera med personligutveckling, grupputveckling samt med ledarskap- och medarbetarutveckling inom företag.

Jag möter dig där du är i livet. Tillsammans arbetar vi för att du ska komma till din rätt och nå din fulla potential.
Min erfarenhet och sanna övertygelse att i varje människa finns en kraft och vilja att finna mening. När vi är i kontakt med kraften och viljan så blir de motgångar vi möter användbara erfarenheter som bidrar till att vi växer och utvecklas.

Företag

Är du som ledare i en svår eller utmanande process och söker vägarna framåt så har jag metoder och verktyg som leder dit du vill. 

Privatperson

Kanske går du genom en kris, är i oro eller kanske bara är nyfiken på dig själv. Tillsammans kan vi utforska och finna vägen framåt i ditt liv.