Terapeut för privatpersoner
och för företag 

Jag har i mitt yrkesliv arbetat som chef och ledare på olika nivåer bland annat som VD, regionchef och politiskt som kommunstyrelseordförande och kommunalråd. Som utbildad och Diplomerad samtalscoach, Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes och Diplomerad organisationskonsult arbetar jag numera med personligutveckling, grupputveckling samt med ledarskap- och medarbetarutveckling inom företag.

Jag möter dig där du är i livet. Tillsammans arbetar vi för att du ska komma till din rätt och nå din fulla potential.
Min erfarenhet och sanna övertygelse att i varje människa finns en kraft och vilja att finna mening. När vi är i kontakt med kraften och viljan så blir de motgångar vi möter användbara erfarenheter som bidrar till att vi växer och utvecklas.